احکام یائسگی و بررسی مستندات فقهی آن از دیدگاه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

2 استاد فقه حوزه علمیه خواهران ساری - مازندران

3 اجتهاد و دکترا و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ، ایران

10.30510/psi.2022.332248.3188

چکیده

خدای متعال با توجه به نوع آفرینش انسان‌ها، احکامی را از طریق پیامبران و سنت معصومین(علیهم السلام) تشریع کرده است که بعضی از این احکام مشترک بین زنان و مردان و برخی دیگر اختصاصی است. از موارد اختصاصی احکام زنان، احکام حیض و یائسگی است و با بررسی این احکام در کتب فقهی فریقین علاوه بر احکام مشترک، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌گردد که این پژوهش به این پرسش پاسخ داده است که احکام یائسگی و بررسی مستندات فقهی آن از دیدگاه فریقین چیست؟ این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع اصلی و مطالعاتی فراهم آمده است. گردآوری اطلاعات بر محور سن زنان دراحکام یائسگی از دیدگاه فریقین بوده است. یافته‌های این اثر نشان می‌دهد که سن یائسگی از مسائل مورد اختلاف در نزد فقهای شیعه و مذاهب اربعه بوده و در تعیین سن یائسگی چهار نظر مختلف از جانب فقهاء مطرح شده است که این دیدگاهها از 50 سالگی زنان تا 70 سالگی متغیر است.
کلید واژگان: سن یائسگی،فقه امامیه، فقه عامه، دیدگاه فریقین

کلیدواژه‌ها