بررسی اصل حاکمیت اراده در قرار داد های نقل و انتقال اموال مقایسه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استاد، گروه حقوق خصوصی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.301831.2205

چکیده

توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین کشور ما و ایجاد نمایندگی های تجاری، شعب و ثبت شرکت های فرعی خارجی همچنین مهاجرت گسترده اتباع کشور های مختلف به کشور های دیگر باعث شده است این اشخاص برای رفع حوائج اقتصادی و اجتماعی خود مبادرت به خرید و یا فروش اموال منقول و غیر منقول نمایند. آثار حقوقی ناشی از خرید و فروش اموال از جمله انتقال مالکیت ،آثار مالکیت ،نحوه تملک اتباع بیگانه ،نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از نقل و انتقالات از موضوعات قابل توجه در نظام های حقوقی مختلف می باشد . در نظام حقوقی ایران به تبعیت از قواعد فقه اسلامی عقود و معاملات از جمله عقد بیع اموال عموما تابع قوانین موضوعه و قواعد فقهی می باشد. در همین حال اصل حاکمیت اراده طرفین در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است . در حقوق انگلستان علاوه بر قوانین موضوعه اصل حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم و مرجع صالح از گستردگی بیشتری برخوردار می باشد . در این مقاله سعی گردیده موارد تشابه و اختلاف این دو نظام مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها