کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 6
2. چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 52-71

10.30510/psi.2022.243551.1225

نفیسه السادات قادری؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود همت


3. کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-136

10.30510/psi.2020.252874.1317

شهرام قاضی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


4. تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 44-74

10.30510/psi.2019.109967

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری


6. مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 127-154

10.30510/psi.2018.96114

توحید محرمی؛ محمد اسحاقی