نویسنده = نازی ابراهیمی
ارائه الگوی بازاریابی موبایل در سفر مشتری با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1678-1706

10.30510/psi.2022.347868.3604

نازی ابراهیمی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی