نویسنده = ابوالفضل فراهانی
طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4381-4403

10.30510/psi.2022.348410.3622

معصومه قلعه نویی؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیدرضا طلایی؛ رضا نیک بخش