نویسنده = مرجان دامن کشیده
تاثیر شوک های قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس (کاربرد مدل SVAR)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3401-3418

10.30510/psi.2023.428441.4397

رضا جوانمردی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


تحلیل اثرپذیری غیرخطی و عِلی شاخص کنترل فساد بر اقتصاد سایه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2023.379833.4217

مهدی منصوری بیدکانی؛ عباسعلی ابونوری؛ احمد توکلی؛ مرجان دامن کشیده