نویسنده = محمد سوری
واحد و کثیر در نگاه افلاطون

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2684-2699

10.30510/psi.2023.392779.4302

محمد سوری؛ راضیه هژبری