نویسنده = بابک پورقهرمانی
فاجعه منا و حق مطالبه گری بین‌المللی ( بزه دیدگی زائران ایرانی )

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.246765.1253

ابراهیم کاوسی قره قشلاقی؛ فاطمه احدی؛ بابک پورقهرمانی؛ صالح رضایی


حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی