فاجعه منا و حق مطالبه گری بین‌المللی ( بزه دیدگی زائران ایرانی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاداسلامی، مراغه، ایران

چکیده

حادثه منا در 2 مهر 1394 و کشته شدن بیش از هفت هزار زائر از 36 کشور (تعداد 464 نفر از جان‌باختگان ایرانی بودند) که برای انجام مناسک حج به سرزمین عربستان عزیمت کرده بودند و در تاریخ حج و منا بی‌سابقه بوده ، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی‌تواند آن را به فراموشی بسپارد.سوء مدیریتی و ناکارآمدی سران دولت عربستان در اداره حج به لحاظ سابقه تاریخی بارها منجر به بزه دیدگی زائران گردیده. در واقع حادثه منا در راستای حمایت از حقوق بزه دیدگی زائران متضمن آثار حقوقی درعرصه بین‌المللی است.آنچه که مهم و ضروری بوده این است که اگر حادثه منا به صورت عمدی و یا ناشی از بی مبالاتی دولت سعودی واقع گردیده، حق مطالبه گری بین‌المللی دولت‌ها از اتباع بزه دیده خویش علیه دولت سعودی با توجه به کدامین سازوکارهای حقوقی قابلیت طرح در مراجع بین‌المللی می‌باشد.خصوصا اینکه دولت سعودی تاکنون اقدامی در خصوص پرداخت دیه و خسارت جان باختگان ننموده است ، از این رو در مقاله حاضر سعی کرده‌ایم مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان و شرایط تحقق آن و حق مطالبه گری در قبال بزه دیدگی زائران ایرانی و تعیین مراجع ذیصلاح جهت طرح و اقامه دعوی را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها