نویسنده = فریدون اکبرزاده
تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر روند شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطه ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 266-281

10.30510/psi.2021.288462.1772

نعمت اله همراهی؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ حامد محقق نیا


سیاستگذاری آمریکا در مسیر بازسازی آن(با رویکرد جامعه شناسی سیاسی)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.272088.1523

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده