نویسنده = فهیمه ملک زاده
بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 378-399

10.30510/psi.2022.309221.2425

حسن رضوانی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مسعودی


چالش های رسیدگی به دعاوی مبتنی بر ارزهای رمزپایه در حقوق ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 421-444

10.30510/psi.2021.289460.1821

حسن رضوانی؛ علیرضا مسعودی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی