نویسنده = اسماعیل شاهسوندی
مراجع حل اختلاف در شرکتهای تعاونی در حقوق ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 300-316

10.30510/psi.2022.321976.2872

یوسف صمدی؛ حمید ابهری؛ اسماعیل شاهسوندی


بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 378-399

10.30510/psi.2022.309221.2425

حسن رضوانی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مسعودی


چالش های رسیدگی به دعاوی مبتنی بر ارزهای رمزپایه در حقوق ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 421-444

10.30510/psi.2021.289460.1821

حسن رضوانی؛ علیرضا مسعودی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی