نویسنده = صدیقه امینیان
تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2455-2472

10.30510/psi.2022.348590.3625

رویا مجیدی؛ رحمت الله امیراحمدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ صدیقه امینیان