نویسنده = آمنه رشیدگرمی
مسئولیت کیفری تعرض به سفارت خانه ها در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1596-1612

10.30510/psi.2022.303724.2272

آمنه رشیدگرمی؛ دانیال عباسپور؛ مهناز مهدوی؛ مهدی مسعود آشتیانی


تعقیب مخفیانه در حقوق کیفری ایران و قوانین کشورهای مختلف

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4286-4302

10.30510/psi.2022.303745.2273

آمنه رشیدگرمی؛ مبین انصاری؛ مینا زارع زاده؛ مهدی مسعودی آشتیانی