نویسنده = مهرناز بهروزی
تاثیرات برآمدن اسلام در سیستان قرن نخست هجری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2888-2900

10.30510/psi.2022.308898.2409

حسین فرهودی جوراب؛ مهرناز بهروزی


نقش موالی ایرانی در ظهور اندیشه های فرهنگی در بصره (دو سده اول ه.ق.).

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1175-1190

10.30510/psi.2022.361111.3942

مرضیه واقعی؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری