نویسنده = محمد رضا شمشیری
تحلیل اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ابتلاء انبیاء الهی از منظر ادیان توحیدی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1398-1416

10.30510/psi.2022.311200.2501

الیاس آذرکمان؛ سیدحسین واعظی؛ محمد رضا شمشیری


تبیین شاخص ها و برنامه های اجتماعی آموزش و پرورش ایران براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 363-372

10.30510/psi.2022.338093.3360

فاطمه مرادی؛ جهانبخش رحمانی (نویسنده مسئول)؛ محمد رضا شمشیری