نویسنده = سید محمد تقی قبولی درافشان
واکاوی سنت فعلی معصوم (ع) در اکل گوشت خرگوش و رویکرد آن در جامعه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 610-625

10.30510/psi.2022.320134.2818

روح الله هدایتی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان؛ حسین صابری