نویسنده = سبحان پاشا زانوسی
تاثیرات جامعه شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات آنها در نظام کیفری ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1060-1076

10.30510/psi.2023.322210.2885

سبحان پاشا زانوسی؛ زهرا مرادی؛ معین غلامعلی‌ پور؛ مجید نوروزی خولکی