کلیدواژه‌ها = مثمن
بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 378-399

10.30510/psi.2022.309221.2425

حسن رضوانی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مسعودی