کلیدواژه‌ها = خشونت خانگی
بررسی حمایت های کیفری از زنان بزه دیده خشونت خانگی در کانادا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1230-1255

10.30510/psi.2023.362887.3999

خاتون مهربخش چوبری؛ احمد رمضانی؛ شهلا معظمی؛ مجتبی فرحبخش


بررسی ارتباط خشونت خانگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2488-2512

10.30510/psi.2022.350727.3695

ژیلا عباسی؛ علیرضا خدامی؛ مجید رضا کریمی