کلیدواژه‌ها = کنوانسیون بروکسل
توافق بر صلاحیت دادگاه

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2454-2475

10.30510/psi.2022.311436.2515

علی توسلی؛ مرتضی محمدی