کلیدواژه‌ها = حکم شرعی
تحدید حدود موسیقی از حیث حکم شرعی در فقه فریقین

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3087-3103

10.30510/psi.2022.277982.1620

چنگیز رمضان توبی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ محمد مهدی عزیزالهی


واکاوی سنت فعلی معصوم (ع) در اکل گوشت خرگوش و رویکرد آن در جامعه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 610-625

10.30510/psi.2022.320134.2818

روح الله هدایتی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان؛ حسین صابری