کلیدواژه‌ها = پولشویی
بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1468-1485

10.30510/psi.2022.304298.2288

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد گل میرزایی


سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی؛ چالش‌ها و راهبردها

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5834-5855

10.30510/psi.2022.321400.2852

عباس خواجه صالحانی؛ سید درید موسوی مجاب؛ وحید نکونام


مقابله با پولشویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری و فقه مذاهب خمسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3163-3169

10.30510/psi.2023.295777.2010

سیدعلی حسینی؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ نفیسه متولی زاده