کلیدواژه‌ها = دیوان
بررسی دیدگاه‌های عرفانی امام خمینی و تطبیق با اشعار کلیدی مولانا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 432-448

10.30510/psi.2022.333621.3243

طاهره شفیعی؛ علیرضا فهیم؛ محسن فهیم؛ علیرضا خواجه گیر


بررسی اقتصاد امویان با تکیه بر غنائم جنگی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 5857-5870

10.30510/psi.2022.338604.3378

حاجت سلیمانی؛ مهرداد افشون؛ رضا کیانی نیا