کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی ایران
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان‌کاری

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1442-1454

10.30510/psi.2022.316895.2700

طاهره کیاکجوری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 821-834

10.30510/psi.2022.329808.3117

کیانوش هادی پور؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی