کلیدواژه‌ها = سند عادی
بررسی قدرت اثباتی شهادت شهود در تعارض با اسناد

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4239-4253

10.30510/psi.2022.360295.3919

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


تبیین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1600-1624

10.30510/psi.2022.346135.3550

مرتضی مرادپور؛ امیر خواجه زاده؛ علیرضا حسنی


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1400-1420

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده


تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 352-364

10.30510/psi.2022.259154.1359

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری