کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
بررسی ماهیت و مفهوم علم غیب خدا و غیر خدا از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2255-2273

10.30510/psi.2022.349484.3654

محمد امین سپاهیان؛ یداله ملکی؛ جعفر تابان


واحد و کثیر در نگاه افلاطون

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2684-2699

10.30510/psi.2023.392779.4302

محمد سوری؛ راضیه هژبری