کلیدواژه‌ها = سند
سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جعل اسناد خودرو با رویکرد انتظامی و ثبتی "

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1284-1300

10.30510/psi.2022.322126.2889

محمد گلشنی؛ سید منصور میرسعیدی؛ حسین غلامی


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1400-1420

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده