کلیدواژه‌ها = زوجین
تاثیر اقتصاد به عنوان یکی از اصول حاکم بر روابط زوجین درطلاق

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 486-500

10.30510/psi.2022.250676.1293

زکیه محمدی؛ فهیمه ملک زاده؛ یونس واحد یاریجان


گستره اراده زوجین در امتناع از فرزندآوری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 2839-2859

10.30510/psi.2022.280180.1645

حاتم سلطانی؛ یوسف مولائی؛ رضا قیاسی