کلیدواژه‌ها = بیروت 75
واکاویی رویکرد جامعه شناختی اولریش بک در رمان بیروت 75 غاده السمان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1566-1577

10.30510/psi.2022.298477.2094

حمیده آراسته؛ اشرف چگینی؛ علیرضا قوجه‌زاده