کلیدواژه‌ها = حق تعیین سرنوشت
مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر با مطالعه موردی یمن و افغانستان

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 769-801

10.30510/psi.2022.311605.2540

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر


رابطه حق تعیین سرنوشت و مشروعیت دولت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1689-1708

10.30510/psi.2023.319806.2805

عبدالحسین حسنی؛ احمد مومنی راد؛ خیرالله پروین