کلیدواژه‌ها = مشروعیت دولت
مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر با مطالعه موردی یمن و افغانستان

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 769-801

10.30510/psi.2022.311605.2540

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر