کلیدواژه‌ها = خصوصیات ادراکی
نقش خصوصیات ادراکی در تداعی ذهنی برند موسسات حسابرسی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 190-208

10.30510/psi.2022.275991.1595

سعید پیرویسی؛ رضوان حجازی؛ حیدر محمد زاده