کلیدواژه‌ها = حزب موتلفه اسلامی
بررسی تطبیقی کارنامه‌ی هیات موتلفه اسلامی در دوران اصلاحات و اصول‌گرایی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 820-838

10.30510/psi.2022.309875.2448

ابراهیم فریدون صمدی؛ علی اکبر امینی؛ مجتبی مقصودی؛ رضا جلالی