کلیدواژه‌ها = بلرو
تغییر بارنامه‌ی سنتی و دستی با بارنامه‌الکترونیکی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2132-2146

10.30510/psi.2022.316589.2670

علی پاشاه خانی‌زاده؛ سعید خردمندی؛ جواد پورکرمی