تغییر بارنامه‌ی سنتی و دستی با بارنامه‌الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد یار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بارنامه از اوراق بهاداری است که پس از تحویل کالا بوسیله فرستنده در مبدا ،توسط حمل کننده ویا نماینده وی صادر ودر اختیار فرستنده قرارداده تا او یا نماینده اش یا شخص ثالثی ویا خریدار ، کالا رادر مقصد از حمل کننده تحویل بگیرد.در بارنامه مشخصات فرستنده ، گیرنده کالا، در صورتی در وجه شخص معین ویا به حواله کرد باشد ، میزان بیمه ، وزن کالا وتعدادآن قید گردیده است .بارنامه دارای سه کاربرداصلی است که عبارتند از 1-رسیدکالا2- دلیل بر قرادادحمل 3- نشان از مالکیت کالا است واز قدیم الایام بصورت کاغذی ودر بعضی اوقات در چندین نسخه صادر ودر اختیار فرستنده قرار می گرفت ولی این سند دارای اشکالات فراوانی از جمله دیر به مقصد رسیدن ، سرقت ، گم شدن ، جعل وغیره می شد. که در این راستا با ظهور اینترنت دانشمندان حقوق واقتصادوبازرگانان بفکر چاره ای جهت جایگزینی بارنامه های الکترونیکی با بارنامه های دستی وسنتی افتادند که این تلاشها منتج به برگزاری وتصویب کنوانسیون روتردام گردید، با توجه به انتقالات متعدد بارنامه وفروش کالا قبل از رسیدن به مقصد مشکلاتی را بوجود می آورد که در این مقاله سعی بر ، برطرف کردن آنها شده است که هم متصدی قادر به صدور سابقه الکترونیکی باشد و هم مالک بارنامه الکترونیکی بتواند با خیال راحت بار خود را قبل از رسیدن به مقصد انتقال دهد ویژگیهای مهم بارنامه الکترونیکی وهمچنین محافظت از بارنامه بوسیله بلاک چین دراین مقاله بطورکاربردی شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها