کلیدواژه‌ها = حقوق بین المللی
بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3454-3466

10.30510/psi.2022.347459.3586

آزیتا پرطاووسی؛ عاطفه امینی نیا