بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق بین الملل، واحد ورامین (پیشوا)، ورامین، ایران

10.30510/psi.2022.347459.3586

چکیده

بازرسی کالا یکی از موضوعات مطرح در حقوق بین الملل است. بازرسی از این لحاظ ضروری تلقی شده است که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند، باید اقدام به بازرسی کالاها بکند و در صورتی که کالاها مطابق با قرارداد نباشد یا موضوع حق یا ادعای شخص ثالث باشند، اقدام به ارسال اخطار عدم مطابقت ظرف مهلت متعارف بنماید. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی می باشد. تنها سند بین المللی که بازرسی کالا در آن مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) می باشد. بررسی مواد 35 تا 37 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مطالعه دیدگاه های مطرح در این زمینه، همراه با مروری بر برخی از آرای محاکم و دیوان های بین المللی مشخص می کند که موضوع انطباق مادی و فیزیکی کالا اهمیت ویژه ای دارد و همین امر سبب شده است دکترین حقوقی، تحلیل های دقیق و متفاوتی در این خصوص ارائه کند.

کلیدواژه‌ها