کلیدواژه‌ها = عوامل سیاسی-اجتماعی
پژوهشی در نقش تحولات اجتماعی در مبانی استنباط احکام

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6080-6093

10.30510/psi.2022.338187.3362

سیده محبوبه حسینی؛ عذرا انتخابیان؛ سیدمحسن رزمی