کلیدواژه‌ها = موانع تاریخی
موانع روانشناختی توسعه سیاسی در ایران ( 68-76 )

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6171-6198

10.30510/psi.2022.361821.3962

ابراهیم آوین مهر؛ صادق زیباکلام؛ عباس مصلی نژاد؛ ابراهیم متقی