کلیدواژه‌ها = اکوتروریسم
معیارهای اکوتروریسم در حفاظت از میرات مشترک بشریت با تاکید بر اسناد بین المللی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1451-1466

10.30510/psi.2022.359729.3903

نازنین بازغی؛ عباس پورهاشمی؛ داوود هرمیداس باوند