کلیدواژه‌ها = سعادت
فضیلت گرایی در پرتو آراء جماعت گرایان معاصر

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 348-361

10.30510/psi.2022.295912.2015

سید سعید ساداتی؛ حسین رحمت الهی


اخلاق و معنای زندگی در فلسفه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 781-801

10.30510/psi.2023.361639.3955

پرستو حاتمی شفق؛ مهدی اخوان