کلیدواژه‌ها = جامعه سیاسی
روشنفکران سنتی مدرنیته در دوران پهلوی؛ زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 579-590

10.30510/psi.2022.328094.3057

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


روشنفکران و جامعه سیاسی در دوران پهلوی؛ شکست لویاتان برساخته جامعه روشنفکری و وقوع انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1026-1040

10.30510/psi.2022.317872.2739

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا