کلیدواژه‌ها = علم قاضی
سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1310-1322

10.30510/psi.2022.332145.3185

حجّت بیگلری؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدّم


فلسفه تحریم و تجریم تغییر مذهب در ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 965-977

10.30510/psi.2023.334452.3276

منصور معتمدی زاده؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


ارزیابی و مبانی کارشناسی نظر اهل خبره با علم قاضی و شهادت درجوامع

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2105-2115

10.30510/psi.2022.317575.2730

مرادعلی بهمنی؛ محمد رضائی؛ مرضیه پیله ور


استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2299-2318

10.30510/psi.2022.339583.3402

عقیل رنجبر؛ علیرضا صالحی (نویسنده مسئول)؛ غلامرضا سلطانفر