کلیدواژه‌ها = نفقه
تاثیر اقتصاد به عنوان یکی از اصول حاکم بر روابط زوجین درطلاق

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 486-500

10.30510/psi.2022.250676.1293

زکیه محمدی؛ فهیمه ملک زاده؛ یونس واحد یاریجان


جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 368-381

10.30510/psi.2022.335014.3291

مریم پورغلامعلی صداقتی؛ بتول مهرگان صومعه سرایی؛ سید علیرضا حسینی