کلیدواژه‌ها = سهروردی
حکمت و حکومت در اندیشه سهروردی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1341-1361

10.30510/psi.2022.328530.3072

میر جمال الدین تقوی مقدم؛ محمد آگاه؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1956-1970

10.30510/psi.2022.321958.2870

بهرام درزی؛ محمود عبایی کوپایی؛ قاسم پورحسن


نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 723-736

10.30510/psi.2022.321957.2869

بهرام درزی؛ محمود عبایی کوپایی؛ قاسم پورحسن