کلیدواژه‌ها = ایالات‌متحده
موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 964-983

10.30510/psi.2022.351177.3716

فرزاد دیلمقانی زاده؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهانلو