موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار،گروه علوم سیاسی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

دیوان داوری ایران و امریکا را می‌توان به‌عنوان الگویی از مراجع داوری بین‌المللی در حل‌وفصل اختلافات مالی با مبالغ کلان بین کشورها محسوب داشت. بیانیه‌های الجزایر علاوه بر ارائه راهکار حل بحران سیاسی، دربرگیرنده اسلوب حقوقی حل‌وفصل دعاوی حقوقی بین دو دولت بود که در این راستا دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تأسیس گردید. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در سال 1981 و به‌منظور فیصله بحران بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و نگهداری 52 نفر از اتباع آن کشور تأسیس شد. این دیوان مرجع داوری بین‌المللی موردی به شمار می‌رود که از صلاحیت شخصی و موضوعی برخوردار است. این دیوان داوری مهم‌ترین مرجع داوری حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی در دنیا به‌حساب می‌آید. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات‌متحده ماهیت بین‌المللی دارد و بی‌تردید تابع قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل است و امروزه کمتر کسی تردیدی در بین‌المللی بودن ماهیت این دیوان به خود راه می‌دهد. مهم‌ترین مشارکت دیوان در داوری تجاری بین‌المللی مجموعه گسترده سابقه قضائی است که دیوان به‌موجب قواعد داوری آنسیترال آن‌ها را توسعه داده و از خود به‌جای گذارده است.

کلیدواژه‌ها