کلیدواژه‌ها = افلاطون
زن و جایگاه او در اندیشه افلاطون

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1724-1735

10.30510/psi.2022.350738.3697

هانیه میر دریکوندی؛ حسین فلسفی


واحد و کثیر در نگاه افلاطون

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2684-2699

10.30510/psi.2023.392779.4302

محمد سوری؛ راضیه هژبری