مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری رشته الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدهمدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران

چکیده

آگاه نمودن مصرف‌کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده‌ای در بازار می‌باشد که مصرف‌کننده غالباً با طرز استفاده از آن‌ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی‌تواند از این کالاها بهره‌برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن‌ها را پیش‌بینی نماید. فلذا به ارائه‌ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم‌اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می‌توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می‌باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله‌‌ی فریب از ناحیه‌‌ی او می‌باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب‌زننده، ماهیت غرور را تحکیم می‌نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف‌کننده‌‌ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.

کلیدواژه‌ها